Protecția datelor

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Școala Gimnazială Nr.3 Bălăceanca, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărui cursant, elev sau tutore legal care accesează serviciile educaționale oferite. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Școala administreză în condiții de siguranță și exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care sunt furnizate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, în calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: drept de acces la date cu caracter personal, drept de intervenție asupra datelor, drept de opoziție, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la informare.

Orice informație furnizată de catre persoanele vizate va fi considerată ăi va reprezenta consimțământul expres ca datele personale sa fie folosite de Școală în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri precum: prestări de servicii ale Școlii Gimnaziale Nr.3 Bălăceanca şi unităţilor subordonate, pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, asigurarea securității elevilor/persoanelor şi spaţiilor publice/private, monitorizarea video şi securitate. Refuzul furnizării datelor determină neutilizarea acestora în solicitările adresate unității și ca atare, imposibilitatea prelucrării datelor în acțiunile și solicitările întreprinse către unitate.

Datele dumneavoastra personale pot fi actualizate sau sterse din baza de date, prin cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.3 Bălăceanca din str. Gării, nr. 65, com. Cernica, sat Bălăceanca, jud. Ilfov.

2. Scopul colectarii datelor

Scopul colectării datelor îl reprezintă: resurse umane, gestiune economică-financiară şi administrativă, educaţie şi cultură, monitorizarea-securitatea persoanelor-spaţilor şi a bunurilor publice sau private, statistică.

Scopul colectarii datelor este de a organiza desfasurarea cursurilor în gradinițe și școala, întocmirea fișelor de evaluare a copiilor și centralizarea acestor date. Școala nu va dezvalui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane (fizice sau juridice), cu excepția Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Şcolar al Județului Ilfov, precum și la solicitarea altor instituții publice ale statului, autorizate sș prelucreze date cu caracter personal.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

Școala utilizează metode și tehnologii sigure, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale în vigoare.

4. Modificări ale politicii de securitate

Orice modificare a politicii de securitate va fi publicata în cadrul acestei pagini: scoalabalaceanca3.webnode.ro