INSCHOOL 2


INSCHOOL -Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children 

Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca este parte a proiectului INSCHOOL - Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children finanțat de Consiliul Europei prin intermediul Agenției Împreună.

În perioada Noiembrie 2020-Iunie 2021, Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca-Cernica a derulat o nouă serie de activități ăn cadrul proiectului INSCHOOL.

Inclusive Schools: Making a Difference for Roma children" (INSCHOOL) este un program derulat în parteneriat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, având ca obiectiv principal educația de tip incluziv în rândul copiilor, inclusiv copiii de etnie romă. Proiectul a fost lansat în 2017, în 5 țări, printre care și România.

Proiectul INSCHOOL se află în a doua etapă de implementare, cuprinsă între octombrie 2020 și ianuarie 2021. Proiectul se adresează atât politicilor căt și practicilor la nivel educațional din țări precum Cehia, Ungaria, România, Slovacia și Bulgaria


Proiectul INSCHOOL - INSCHOOL Project

Activitățile cu elevii  s-au desfășurat în perioada  noiembrie 2020 - iunie 2021, vizând integrarea, recuperarea decalajelor și dezvoltarea copiilor proveniți din medii dezavantajate și nu numai. Activitățile propuse s-au desfășurat atât la școală, sub supravegherea cadrelor didactice la care au participat atât elevi de gimnaziu, cât și de primar, alături de voluntari, traineri și reprezentanți ai comunității locale. 

 Au fost implicați toți actorii de la elevi, cadre didactice, personal auxiliar, la părinți, împreună reușind să colorăm o lume nouă, pentru toți!


Activități - Activities


Activitatea 1 

Suport emoțional. Consiliere psihologică

Obiectiv specific: Asigurarea suportului emoțional și psihologic necesar pentru elevii de etnie Romă și cei proveniți din grupuri dezavantajate

Activity 1

Emotional support. Psychological counselling.

Specific objective: To provide necessary emotional support and psychological counselling for Roma children and vulnerable groups 


Activitatea 2: 

Activități de mentorat

Obiectiv specific: Susținerea elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, cu risc de abandon școlar, prin activități de învățare remedială coordonate de cadrele didactice si elevi voluntari.  

Activity 2: 

Volunteer activities based on mentoring between students 

Specific objective: Supporting vulnerable students (risk of school exclusion, Roma, SEN, poverty) through school support coordinated by teachers and accomplished by volunteer students (peer to peer activities)


Activitatea 3: 

Atelierul micilor artiști (Picturi murale și pe pânză pentru galeria permanentă a școlii)

Obiectiv specific: participarea elevilor la îmbunătățirea aspectului școlii prin transformarea într-un spațiu prietenos al spațiilor școlare prin amenajarea de galerii permanente cu teme incluzive

Activity 3: 

Little artists painting group (producing different paintings with both general and inclusive themes for a permanent school's artists gallery)

Specific objective: Children's participation in school governance and transforming the school physical environment into a friendlier, more inclusive one by arranging a permanent painting gallery 


Activitatea 4: 

Dansuri tradiționale rome (promovarea culturii și tradițiilor Rome)

Obiectiv specific: Activități dedicate studiului și însușirii culturii și tradițiilor rrome îmbogățind patrimoniul cultural local prin prezentarea de dansuri, costume, datini și obiceiuri specifice. 

Activity 4: 

Roma traditional dances (learning and performing traditional Roma dances, promoting Roma cultural legacy through the art of dance)

Specific objective: Children's participation to meetings dedicated to learning traditional Roma and popular Romanian dances enriching the school intercultural legacy by sharing tradition, costumes and culture


Activitatea 5: 

Atelierul de teatru 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea percepției asupra identității și originilor, conștientizarea faptului că arta ne aduce împreună indiferent de grupul sau etnia din care facem parte. 

Activity 5: 

Theatre troupe 

Specific objective: Children's participation to meetings dedicated to theatre meant for enriching the school portfolio concerning intercultural legacy.