Cadre didactice


Conducere

Director - Prof. ȚEPOSU PAULA

Învățământ preșcolar

Prof. înv. preșcolar - Grigoraș Daniela

Prof. înv. preșcolar - Dinu Ana Maria Mădălina

Prof. înv. preșcolar - Matei Florentina

Învățământ primar

Prof. înv. primar - Paula ȚEPOSU

Prof. înv. primar - Pavel CONSTANȚA

Prof. înv. primar -Mihaela GHERASIM

Prof. înv. primar -Neluța CHIRIȚĂ

Prof. înv. primar -Adriana NIȚĂ

Prof. înv. primar - Ionela DINU

Prof. înv. primar - Aurelia VASILE

Învățământ gimnazial (2023-2024)

Prof. - Adela POPESCU - Limba și literatura română

Prof. - Margareta PANDURU-CONSTANTIN - Limba și literatura română

Prof. - Nicoleta CIOCAN - Limba engleză

Prof. - Nicoleta COSTACHE - Limba franceză

Prof. - Petruța MANOLACHE - Matematică

Prof. - Cosmin BĂJENARU - Biologie

Prof. - Lucica MIU - Fizică/Chimie

Prof. - Ioan LENGHER - Istorie/Civică/Ed. socială

Prof. - Olimpia STAN - Geografie

Prof. - Georgiana OLTEANU - Geografie

Prof. - Elena VRĂJITORU - Religie

Prof. - Mariana ION - Religie

Prof. - Adriana NIȚĂ - Ed. muzicală

Prof. - Mihaela GHERASIM - TIC

Prof. - Constanța PAVEL - Ed. Plastică

Prof. - Adrian APOSTOL - Ed. fizică și sport

Prof. - Paula ȚEPOSU - Ed. tehnologică

Prof. - Silviu FOTEA - Ed. fizică și sport / TIC

Prof. - Alina ENE - Ed. socială

Prof. - Viorel TILEA - Matematică / Fizică

Prof. - Gabriela DUMITRU - Limba Franceză

Prof. Consilier Școlar - Ileana Narcisa ȘTEFĂNESCU

Mobilitate cadre didactice

2023-2024

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022)
Completare: Ordin nr. 4.475/15.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 - 2024, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.218/2022

2020-2021

Ordin nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

  • Ordin nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019
    • Anexa 1
    • Anexa 2: Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
    • Anexa 3 (ref. proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea)
  • 2019-2020