Clasa pregătitoare

Descrierea unității școlare:

Clasa pregătitoare va funcționa în cadrul școlii din strada Gării, nr. 65, com. Cernica, sat Bălăceanca, având toate condițiile pentru buna funcționare a claselor pregatitoare (încălzire centrală, sali de curs spațioase, loc amenajat pentru joacă, toalete adaptate vârstei).

Sălile de curs sunt dotate cu mobilier corespunzător standarelor impuse, s-a realizat pavoazarea cu materiale didactice necesare bunei funcționări a activităților didactice și au fost procurate materiale și jocuri didactice specifice vârstei elevilor.

Predare la clasa pregătitoare este asigurată de către un cadru didactic cu dublă specializare - profesor pentru învățământul primar și preșcolar.

Școala asigură transportul elevilor din clasa pregătitoare care locuiesc în satele învecinate.

Număr clase pregatitoarepentru anul școlar 2023-2024:

2 clase; 50 elevi

Străzi arondate unității școlare:

Sat Poșta: Cicoarei, Văii, Șos. Poștei, Iazului, Tulpinei, Pădurii, Tufănelelor, Cimbrului, Murgului, Ciobănaș, Veche

Sat Bălăceanca: Mieilor, Fermei, Răscoalei, Fântânii, Eroilor, Gării, Grădinari, Grâului, Libertății, Viilor, Ogorului, Trandafirului, Liliacului, Colentinei, Dâmboviței, Munții Parâng, Atheneului, Luncii, Tindei, Inului, Izvorului, Str. Veche, Herastrăului, Macului, Răscoalei, Trestiei, Daliei, Dafinului, Titan, Fermei

Informații înscriere 2023-2024

DOCUMENTE UTILE


Documente utile

Înscrierile pentru clasa pregătitoare se pot realiza prin completarea formularului online, disponibil la adresa: Cerere de înscriere online 2020-2021