Management

Arii curriculare și comisii

Responsabili arii/Comisii cu caracter permanent


I. Arii curriculare

1. Limbă și comunicare - prof. Popescu Adela - responsabil

2. Matematică și Științe - prof. Manolache Petruța- responsabil

3. Om și societate - prof. Lengher Ioan - responsabil

4. Arte, Sport și Tehnologii - prof. Fotea Silviu Teodor - responsabil


II. Comisii

1. Comisia Învățătorilor -  prof. înv. primar - Chiriță Neluța - responsabil

2. Comisia Educatoarelor - prof. înv. preșcolar - Grigoraș Daniela - responsabil

3. Comisia pentru curriculum -  prof. inv. primar Țeposu Paula - președinte

4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - prof. Popescu Adela - responsabil

5. Comisia pentru consiliere și orientare școlară și profesională - prof. consilier școlar Ștefănescu Ileana Narcisa - responsabil

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității - prof. Costache Nicoleta - responsabil

7. Comisia pentru controlul managerial intern - prof. Țeposu Paula - președinte

8. Comisia pentru siguranța în mediul școlar - prof. Costache Nicoleta - responsabil


Consiliul de Administrație

Componență

1. Director - Prof. Țeposu Paula- Președinte

2. Prof. - Petruța Manolache - reprezentant corp profesoral

3. Prof. înv. primar - Niță Adriana - reprezentant corp profesoral

4. Prof. - Miu Lucica - reprezentant corp profesoral

5. Surdaru Mariana  - reprezentant Primar

6. Gheorghe Niță  - reprezentant Consiliul Local

7. Brânzaru Tudor - reprezentant Consiliul Local

8. Irina Iordache  - reprezentant părinți

9. Mădălina Dascălu  - reprezentant părinți

10. Prof. înv. primar - Ionela Dinu - secretar

11. Prof. înv. primar - Fotea Silviu Teodor - reprezentant sindical

Documente 2023-2024


Rapoarte starea și calitatea învățământului

Legislație