Examene Naționale


Evaluare Națională cls. a VIII-a
Evaluare Națională cls. a VIII-a

2023-2024

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

Evaluare Națională cls. a VIII-a
Evaluare Națională cls. a VIII-a

2019-2020

ADMITERE LICEU 2020-2021

O R D I N U L ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020

Programe EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2019-2020


2018-2019

ADMITERE LICEU 2019-2020