Misiunea Şcolii Gimnaziale Nr.3 Bălăceanca se referă la dezvoltarea potenţialul maxim al fiecărui elev punând accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care să permită inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

"O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate" (Constantin Noica)

Viziunea este fundamentată pe un proces intructiv-educativ eficient prin care elevii să dobândească o pregătire generală corelată cu cerințele societății actuale și cu domeniile de interes ale acestora. Totodată, elevii dezvoltă competenţe şi abilităţi de cunoaștere și autocunoaștere precum şi deprinderi de muncă intelectuală pentru susţinerea educaţiei permanente.

"Ceea ce avem de învăţat să facem, învăţăm făcând" (Aristotel)

De ce să ne alegeți

Infrastructură modernă


Cadre didactice dedicate


Experiență în educație